Social media philosophy blog
Tuesday September 25th 2018

About SociaMediaPedia

Målet med SociaMediaPedia är att samla grupper med intressen för sociala medier. Vår förhoppning är att skapa en grund för ett nätverk kring forskning och användning av sociala medier i Sverige.

Eftersom målet är att förstå sociala medier utifrån deras användning är målet att användarna skall fylla begreppen och intresseområden med innehåll. Vår idé är att låna från grunderna till Wikipedia genom att vara en Actocracy dvs en styre av dom som handlar.

Vi som medverkar i projektet är

Jan Nolin: Professor i Biblioteks- och Informationsvetenskap, Högskolan i Borås. Han intresserar sig för frågor kring internetpolitik, speciellt det politiska och affärsmässiga kontexter som växer fram kring WWW. Han är projektledare för det treåriga projektet ”Fildelning efter IPRED” (FILIP). jan.nolin@hb.se

Mathias Klang: Universitetslektor vid Göteborgs universitet och projektledare för Creative commons i Sverige. Han intresserar sig speciellt för upphovsrättsfrågor och det sårbara IT-samhället. klang@ituniv.se

Ylva Hård af Segerstad: Universitetslektor vid Göteborgs universitet. Hon är lingvist och har forskat om språkbruk i fyra typer av kommunikationsteknologier: epost, webbchatt, instant messaging och sms. hardy@ituniv.se

Hanna Maurin Söderholm: Doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Hon arbetar med interaktionsdesign (human computer interaction). Kursansvarig för “Sociala medier och social interaktion”. Hon arbetar inom projektet ”Fildelning efter IPRED” (FILIP). hanna.maurin@hb.se

Monica Lassi: Doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Hon forskar om nätverksbaserat samarbete på Internet. Hon är kursansvarig för “Bloggens teori och pratik” samt “Sociala medier och social interaktion”. Hon arbetar inom projektet ”Fildelning efter IPRED” (FILIP). monica.lassi@hb.se

Siska Humlesjö: Bibliotekarie och universitetsadjunkt. Föreläser om sociala medier inom bibliotekssektorn. Har hand om det praktiska arbetet med projektet. siska.humlesjo@hb.se